En annan slags frihet

By Martin Lindström

Frihet är ett vackert ord tycker många. Vad betyder frihet för dig? Vad står i vägen för din frihet?

För någon är frihet att kunna uttrycka sina åsikter utan rädsla för repressalier, för någon annan är det att kunna dra sig undan i ett hus vid havet på helgerna. En tredje, du själv, har din definition.

Vår längtan efter frihet handlar om något som ska hända sen. Vi bygger upp våra drömmar om att bli ekonomiskt oberoende om tio år eller om att skaffa den där fina båten för att kunna njuta och känna frihet. Vi drömmer om att lämna den invanda miljön och leva livet på en vacker plats någonstans i världen. Vi har väldigt lätt för att hänga upp våra drömmar om frihet på yttre attribut. Pengar, prylar och platser. Och på tillhörighet. Att vara del av rätt sammanhang och hänga med rätt människor.
Till slut kanske vi lyckas nå vårt mål – men inte sällan finns drömmen om frihet kvar.

Det finns en annan slags frihet, man skulle kunna kalla det grundfrihet, som många upptäcker är viktigare. Friheten att känna att jag får vara mig själv i alla situationer. Friheten att se mina egna drivkrafter i jobbet, och att, när de inte längre får näring, kunna flytta på mig. Friheten att känna att jag är färdig med jobbet när jag går hem, utan oro för vad andra tycker att jag borde ha gjort. Friheten som finns i att ta ansvar för mitt eget liv och att känna att jag har det jag behöver.

Björn Lindeblad uttrycker detta så bra i sin bok: ”Det finns en plats i varje människa där vi kan vila hela tiden, oavsett omständigheterna i vårt liv. Av olika skäl har många av oss glömt den platsen”. Bara genom att gå inåt kan du hitta den här platsen och känslan. Det finns olika sätt att göra den resan. Det krävs engagemang från din sida och att du verkligen bestämt dig för att komma vidare. Resultatet kan bli fantastiskt.

Ett sätt att skynda på din egen utveckling är att göra något du vill, men egentligen inte vågar. Chansen är stor att det lyckas. Tänk dig den frihetskänslan.

By Martin Lindström
share