Ledarens bästa vän

By Vesna Lucca

Världen behöver ledare som tar ansvar utanför företagets väggar, som tänker långsiktigt och i fler steg. För att bli en sådan ledare på riktigt måste man först se inåt. Möta sig själv och bli medveten om vem man egentligen är och vad man vill. Att inse vad som förenar oss med allt liv omkring oss. Först när vi kan förstå och leda oss själva kan vi på riktigt leda andra i en meningsfull riktning. Ledarens bästa vän heter Självinsikt.

Pandemin har påverkat oss alla. Dynamiken inom oss och omkring oss har lett till många oanade insikter och upplevelser. Ledare har verkligen fått testa sin förmåga att lyssna på djupet, att förstå, att bry sig om, att lita, att bjuda in, att våga säga ”jag vet inte men låt oss ta reda på det tillsammans”. Ett mänskligare, finare ledarskap har stapplande vuxit fram liksom känslan av att vi är ETT, att vi är mer lika än olika, att vi hör ihop. Denna känsla av tillit och medmänsklighet har gjort att många varit mer engagerade och kreativa än någonsin i sina jobb. Det är som att de i ett ”extraordinärt läge” tydligare ser hur viktig allas och deras egen roll är för helheten. Kriser leder till utveckling – i livet liksom i arbetet, eller ska vi kalla det livsarbetet för det går ju ändå ihop.

Kanske blir vi mer medmänskliga nu när lidandet tar en stor plats inom oss. Vi kanske befinner oss på tröskeln till ett nytt samhälle där vi på allvar inser att mänskligheten är ETT oavsett var vi bor och oavsett vilka kulturer vi kommer från. Vi är sammanvävda och ömsesidigt beroende av varandra. När sådana insikter landar djupt i ledare blir de sporrade att verka för en god och meningsfull agenda även bortom det företag de själva leder. När de levererar från en inre plats, hjärtat, blir både engagemanget och resultatet det allra bästa.

Att gå från en nyväckt känsla och nya insikter till att leva, leda och verka fullt ut i den riktningen är någonstans ett aktivt val. Ett val som inte alltid är enkelt. Att ta sig ur sammanhang som inte längre känns meningsfulla, att stå upp för sådant som känns viktigt men som inte ännu är accepterat av de flesta. HumanCore och deltagarna du träffar programmet kan vara ett starkt stöd på vägen.

 

 

By Vesna Lucca
share